פירוש חלומות לפי הקבלה

סוגי החלומות

הקבלה יהודית עוד מימי התורה עוסקת בפירוש חלומות. מרבית החלומות שאנו חולמים הם למעשה נבואות הנשלחות אלינו מישויות עליונות ומלאכים האחראים להדריך אותנו בעולם הגשמי. עם זאת, לא כל חלום הוא אכן נבואה ויש לעשות הבדלה בין חלום רגיל וחיזיון לחלום שהוא נבואה. כיצד להבדיל בין החלומות ניתן ללמוד בהדרכתו של מומחה העוסק בתחום פירוש חלומות לפי קבלה. מומחים בתחום יעזרו גם לפרש ולהבין את המסרים אותם מקבלים. כי מלבד הסמלים שיש לפרש מוכרחים להתייחס לעוד שלל אלמנטים אחרים, כמו מלאכים למשל הנמצאים כל אחד בספירה אחרת ואחראים על פעולות שונות.


מסרים ונבואות

פירוש חלומות לפי הקבלה מחלק את החלומות לחלומות רגילים וחזיונות ולחלומות בעלי מסר – חלומות נבואיים. על פי הקבלה כל אדם נמצא בעולם הזה על מנת להשיג אור ולעבור הליך של תיקון. כדי שהוא יצליח במשימתו ויקבל את הכוחות הנחוצים לו, המלאכים והישויות העליונות שולחים לו מסרים במהלך שנתו בלילה. אבל הבעיה היא כי אנשים מתבלבלים בין  חלומות פשוטים, שהם תוצר של איבוד אינפורמציה במהלך היום, לבין חלומות שהם אכן נבואיים ומתרחשים במטרה לסייע לאדם בדרכו.


סמלים חיוביים

פירוש חלומות לפי הקבלה עושה הבדלה בין סמלים חיוביים לבין סמליים שליליים. לסמלים חיוביים שייכים: נחש – המסמל שפע כלכלי, ביצה – הבקשות של החולם נשמעו, בית שכן, חבר ישן או אדם שנפטר שמנשקים את החולם בחלום – הגנה, קרוב משפחה מדרגה ראשונה שנפטר – חיים ארוכים, מוות ופטירתו של החולם בחלום – חיים ארוכים ובריאים.


סמלים שליליים

סמלים שליליים בחלומות לפי הקבלה נשלחים אל האדם במטרה שיבין כי עליו לשנות דברים בחייו, לתקן ולשפר. בין הסמלים השליליים שהם בעיקרם סמלים חיוביים כיוון שנועדו לסייע לאדם להבין את דרכו טוב יותר, הם: כלב – לשון הרע, גוף מלוכלך – דוברים על האדם שקרים, צבע אדום – צרה ועונש, צבע תכלת – סכנה, נר כבוי – פגיעה במזל, אדם שנפטר לוקח חפץ כל שהוא של החולם או אדם שנפטר לוקח נעליים או נושך את החולם – פגיעה גופנית ובריאותית.

This entry was posted in מיסטיקה. Bookmark the permalink.