עולם הבא

האם יש עולם הבא ביהדות?

אין כל צל של ספק כי מאז ומעולם האנושות עסקה לא מעט בסוגיה של מה יקרה בעולם הבא, וניתנו לכך הרבה מאד סברות ופרשנויות כאלה ואחרות בין הדתות השונות, ובכל מה שקשור ליהדות – גם בתוכה יש דעות שונות. לעתים קרובות, אנשים שקוראים על עולם הבא, נוטים לבלבל בינו לבין מושגים שונים כמו גן עדן או גיהינום, אשר רובם שאובים דווקא מן התאולוגיה הנוצרית, ולא מהיהדות. ביהדות, המונח המקובל הוא עולם הבא, ופחות מונחים אשר מדברים על גיהינום וגן עדן. תפיסת העולם הבא נמצאת כבר במקרא, בעיקר דרך רמזים ואין על כך התמקדות, וחז"ל הסבירו זאת במספר דרכים – בין השאר בכך שהתורה רוצה להתמקד בחשיבות של החיים בעולמו של הקב"ה כעת, שכן היא הקובץ הקדוש שמיועד לאנשים החיים. התפיסה המלאה של עולם הבא אם כן, התעצבה בעיקר ע"י אנשי חז"ל בימי המשנה.

ומה קורה בעולם הבא?

לפי חז"ל, לעולם הבא מגיעות הנשמות של אנשים לאחר מותם. המוות לפי עקרון זה, הוא מוות פיזי בלבד, ולא מוות רוחני-נפשי. הנשמה ממשיכה לשלט בעולם, עד שהיא מגיעה אל עולם הבא. כאן יש כבר מספר פיצולי ותפיסות, שנוגעות לשאלה האם יש הבדלים בין נשמות של צדיקים ונשמות של רשעים. היו חכמים אשר סברו בתחילה כי אין הבדלים בין השניים, ולאחר מכן התפתחו תאוריות תיאולוגיות אשר סברו כי כן יש הבדלים, אם כי לנשמות הרשעים ניתנת הזדמנות לחזור בתשובה במסגרת עולם הבא, וכך להגיע לתיקון מחודש, ולהגיע אל העולם החיובי.

אילו נשמות מגיעים לשם?

חז"ל נחלקו אף בשאלה, האם רק נשמות של יהודים יכולים להגיע אל עולם הבא, או שמדובר גם על נשמות שלגויים ובמידה שכן – האם הם מגיעים אל עולם הבא אשר מיועד לנשמות הרשעים? כך בכך, יש מספר תאוריות תיאולוגיות מרכזיות, שכן יש הגורסים כי מראש הנשמות של הגויים כלל אינם יוצאים מחוץ לגוף המת, ויש הטוענים כי בעת תחיית המתים, אלוהים ישפוט באופן ספציפי את נשמותיהם.

This entry was posted in מיסטיקה. Bookmark the permalink.