אסטרולוגים

המילה אסטרולוגיה לקוחה מצמד המילים אסטרון (כוכב) ולוגיה (חכמה), תורה זו היא למעשה חכמת הכוכבים והיא רואה בתנועות הכוכבים קשר ישיר עם התנהגותם וגורלם של בני האדם. מקור האסטרולוגיה הוא סין אך יש שטוענים כי היא החלה בבבל.

למלכים בעת העתיקה היו אסטרולוגים שהיו מלווים אותם בכל צעדיהם החשובים בחיים הן מבחינה מדינית והן מבחינה אישית. מדענים כמו ניוטון וגלילאו עסקו רבות באסטרולוגיה וניתן לומר כי הם הצליחו לפתח אותה רבות גם כן. האסטרולוג היהודי הראשון היה אברהם אבינו.

כיצד אסטרולוגים מחברים בין בני אדם למהלכים של כוכבים ?

אסטרולוגיה היא שילוב של נתונים אסטרונומים ונתונים מתמטיים, מדובר על נתונים מדויקים אך בכוכבים אין דיוק מוחלט וזאת לאור העובדה שצירוף כוכבים הוא דבר מה חד פעמי. למעשה, האסטרולוגיה מתבססת על נתוני עבר והנתונים הם אכן מדויקים אך הם אינם תואמים באופן מדויק את זממנו וזאת מאחר שלא ניתן לצפות באופן מדויק את מהלכיהם של הכוכבים בעתיד. האסטרולוגיה מתבססת על תנועת הגורמים השונים בשמיים, גורמים אלו הם השמש, הירח והכוכבים יופיטר, אורניוס, מאדים, מרקורי, פלוטו, סטורן, ונוס ומארס.

כיצד אסטרולוגים יכולים לסייע לאנשים ?

האסטרולוגיה כאמור מתבססת על הכוכבים, היא נועדה לומר לנו מה הכוכבים צופים לנו לאחר בחינת תנועתם ועל פי בחינה מדויקת של תאריך הלידה ומיקום הכוכבים בזמן המדויק של הלידה. אין זה אומר כי ניתן לחזות באופן מדויק כל מה שיקרה לנו בחיים, הרעיון מאחורי עבודתם של אסטרולוגים הוא לתת לנו תמונת מצב לגבי אפשרות השפעת הכוכבים עלינו בעתיד, בעבר ובהווה. זאת אומרת שאם לאדם מסוים הכוכבים צופים תקופה קשה מאוד, ניתן יהיה לראות זאת במפה אסטרולוגית, אנשים יכולים לקחת את המידע ולהפוך את היוצרות או להתמודד בצורה אחרת עם מה שהעתיד צופן להם.

כיצד אסטרולוגים מקבלים את המידע שלהם מהכוכבים ?

אסטרולוגים מקבלים את המידע שלהם מהכוכבים כאמור, אך כיצד הם עושים זאת  ? באמצעות מפה אסטרולוגית. מפה אסטרולוגית היא למעשה מפה בה ניתן לראות היכן היו הכוכבים במהלך חייכם והיכן הם יהיו בעתיד.

טרם הפגישה עם אסטרולוגים יש להכין תאריך לידה ושעת לידה מדויקת וזאת כדי שהמפה האסטרולוגית תהיה מדויקת גם כן. אם אין בידכם שעה מדויקת דעו כי ניתן להשיגה במשרד הפנים בדרך כלל, פעמים ניתן להשיגה גם בבתי החולים בו נולדתם וזאת במידה והאחות החליטה להיות נדיבה באותו היום והוסיפה גם את השעה.

This entry was posted in מיסטיקה ובריאות. Bookmark the permalink.