סוגים של דיסלקציה


כיום ידוע כי קיימים מספר רב של ליקויי למידה וביניהם כמה סוגים של דיסלקציה. אדם המתמודד עם דיסלקציה לרוב מתקשה בקריאה והבנה של טקסטים וביצוע חישובים פשוטים. דיסלקציה כאמור מתחלקת לכמה סוגים וביניהם דיסלקציה פונולוגית, לקסיקלית, ויזואלית ומשולבת .

דיסלקציה פונולוגית

ילדים המאובחנים עם דיסלקציה פונולוגית הם לרוב בעלי אוצר מילים די מצומצם וחווים קשיים רבים בדיבור ואינם מצליחים להתנסח כך שיוכלו להעביר את המסר הרלוונטי. דיסלקציה פונולוגית המאובחנת אצל אנשים מבוגרים באה לידי ביטוי בניסוח לא תקין בכתב, קושי בפענוח קול, שגיאות כתיב וקריאה לא תקינה. דיסלקציה פונולוגית לא מאפשרת לאנשים הסובלים מהתופעה להפריד בין צלילים המגיעים אחד אחר השני ולכן מתקשים  במיוחד להבין דברים הנאמרים להם כאשר קיים רעש רב סביבם .

דיסלקציה לקסיקלית

לקות למידה זו מונעת את היכולת להבין ולשלב מילים חדשות באוצר המילים הקיים וכמו כן לדייק באיות שלהן. במידה ואנשים המתמודדים עם תופעה של דיסלקציה לקסיקלית, יקבלו טקסט חדש הנכתב ברמה גבוהה מעט ממה שהם רגילים יתקשו להתמודד עם הטקסט. בנוסף, אותם אנשים לא מסוגלים אף לכתוב מספר מצומצם של משפטים ללא שגיאות כתיב .

דיסלקציה וויזואלית

דיסלקציה שאינה מאפשרת התמקדות בטקסט וכתוצאה מכך מונעת את תהליך הקריאה התקין. אנשים הסובלים מדיסלקציה ויזואלית אינם תמיד מצליחים להבדיל בין שתי מילים שנראות זהות ולכן נאלצים להתמקד באופן יוצא דופן בתהליך הקריאה, מאמץ שלעיתים עלול לגרום למיגרנה .

דיסלקציה משולבת

תוצאות של אבחונים של לקויות למידה מצביעות על הופעה של דיסלקציה משולבת הכוללת בתוכה מספר סוגים של דיסלקציות אשר מונעים את התפקוד התקין בשגרת החיים של אותו אדם אר עבר את האבחון. רוב הדיסלקציות תלויות ואף משפיעות אחת על השנייה כך שאם בעל דיסלקציה משולבת לרוב יתקשה בעיבוד ויזואלי של טקסט והבנה של דברים הנאמרים לו בעל פה .

כאמור, פנים רבות לה לדיסלקציה ויש חשיבות לאבחון מוקדם ואיפיון ספציפי של סוג הדיסלקציה על מנת להקל על אותו אדם ולסייע לו .

This entry was posted in ליקויי למידה. Bookmark the permalink.