לקויות למידה

כשאנו מדברים על לקויות למידה, חשוב לציין כי מדובר על טווח גדול מאד של בעיות מהם סובלים בעלי הלקויות. על כן חשוב מאד לבצע אבחון של סוג הלקות בגיל כמה שיותר צעיר, על מנת שההתייחסות תהיה ספציפית ללקות ממנה סובל הילד/הנער ותאפשר פתרונות יעילים להקל על הבעיות.

במסגרת לקויות למידה שונות הדיסלקציה היא אחת הנפוצות ביותר. מהי בעצם דיסלקציה? דיסלקציה היא מסוג לקויות הלמידה שנפוצות בקרב בני נוער וילדים, ובשנים האחרונות אנו עדים ליותר ויותר ילדים הלוקים בדיסלקציה. הסיבה היא שכיום נערכים יותר ויותר איבחונים שמוצאים כי ילדים רבים לוקים בסוג זה של לקויות למידה.

במה מתאפיינת דיסלקציה?

דיסלקציה היא מסוג לקויות למידה המתאפיינת בקשיים  בקריאה ואיות, בהבעה בכתב וגם בעל פה. הדיסלקציה מתבטאת בקשיים של רכישה התואמת את גיל תחילת הקריאה המתאפיין בקריאה איטית, שיבושים בקריאה ובקשיים הבאים לידי ביטוי בחוסר אפשרות להפיק את משמעות החומר הנקרא. בשלבים מאוחרים יותר ייתקל בעל הלקות בקשיי התמודדות והבנה של טקסטים מורכבים וארוכים.

לקויות למידה נוספות בתחום השפה

כאמור, דיסלקציה היא לקות למידה בתחום השפה שבאה לידי ביטוי בקשיים של מודעות פולנולוגית שהיא יחידות בסיסיות המרכיבות את השפה, וכן קשיים בתחום מבנה המשפט וכדומה. לקויות למידה נוספות הקשורות בשפה נגרמות עקב קשיים בעיבוד של ידע חזותי הקשורים בזיהוי כיוונים או הבדלה בין צורות שונות וכדומה. קשיים אלה אינם קשורים לגילו של הנבדק או למנת המשכל שלו או ללקות התפתחותית אחרת.

מערכת החינוך והתמודדותה עם לקויות למידה

מערכת החינוך כבר מזה שנים רבות מכירה בבעלי ליקויי למידה ובמיוחד בלוקים בדיסלקציה, שהיא הלקות הנפוצה ביותר בקרב תלמידים בעלי לקויות למידה. מערכת החינוך עוזרת לתלמידים שאובחנו כבעלי לקויות למידה שונות ומאפשרת להם להיבחן בתנאים שהולמים את הלקות שלהם על פי המלצת המאבחן. משרד החינוך מממן איבחוני לקויות לתלמידים המתקשים לשלם זאת בעצמם. בתום תקופת בית הספר מכיר משרד החינוך בבעלי לקויות, והתנאים המיוחדים ממשיכים איתם גם לבחינות הפסיכומטריות ולמוסדות להשכלה גבוהים.

This entry was posted in ליקויי למידה. Bookmark the permalink.